Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - privévervoer - 02/2009

- vervoerskosten voor het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2009