Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - privévervoer - 02/2009

- vervoerskosten voor het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2009