Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

Bijdrage werkgever in de vervoerskosten - privévervoer - 02/2009

- vervoerskosten voor het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2009