Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten voor ander gemeenschappelijk vervoer

In uitvoering van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden werd op 23 april 2019 in de Nationale Arbeidsraad de cao 19/9 gesloten. Deze brengt de tussenkomst van de werkgevers in de prijs van de vervoerkosten voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer op gemiddeld 75 % en drukt die voortaan uit in forfaitaire bedragen die niet geïndexeerd worden. Over een eventuele aanpassing van deze forfaits zal er tweejaarlijks door de sociale partners worden onderhandeld.

- Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten voor ander gemeenschappelijk openbaar vervoer
- van toepassing vanaf 1 juli 2019