Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

Ander gemeenschappelijk openbaar vervoer 2020

In uitvoering van de in de Nationale Arbeidsraad gesloten akkoorden werd op 23 april 2019 in de Nationale Arbeidsraad de cao 19/9 gesloten. Deze brengt de tussenkomst van de werkgevers in de prijs van de vervoerkosten voor het gemeenschappelijk openbaar vervoer op gemiddeld 75 % en drukt die voortaan uit in forfaitaire bedragen die niet geïndexeerd worden. Over een eventuele aanpassing van deze forfaits zal er tweejaarlijks door de sociale partners worden onderhandeld.

- Bijdrage van de werkgever in de vervoerkosten voor ander gemeenschappelijk openbaar vervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2020