Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Privévervoer 2017

- Bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2017 voor bedienden waarvan het bruto jaarloon niet hoger ligt dan 26.250 euro. Vanaf 1 januari 2018 wordt het loonplafond opgetrokken tot 27.750 euro.