Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Privévervoer 2018

- Bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2018