Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf september 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Privévervoer 2018

- Bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2018