Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Privévervoer 2019

- Bijdrage van de werkgevers in de vervoerskosten van het privévervoer
- van toepassing vanaf 1 februari 2019