Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Treinvervoer 2019

Met ingang van 1 juli 2012 wordt de werkgeversbijdrage in de prijs van het gemeenschappelijk openbaar treinvervoer georganiseerd door de NMBS gebracht op 80% van de prijs van de treinkaart 2e klasse voor de overeenstemmende afstand.

Dit betekent dat vanaf 1 juli 2012 de tussenkomst van de werkgever in de prijs van het treinvervoer niet meer wordt berekend op basis van de tabel met de forfaitaire bijdrage die bepaald is in art. 3 van de cao 19octies van 10 februari 2009 van de NAR (op basis van 75% van de treinkaart), maar op basis van 80% van de jaarlijkse tabel van de NMBS, dus te beginnen met deze die voor 2012 door de NMBS zal worden bepaald.

Bovendien wordt aan de ondernemingen aanbevolen om zonder bijkomende kosten een derdebetalersregeling voor het treinverkeer af te sluiten met de NMBS, waarbij de overige 20 % door de overheid ten laste wordt genomen. Op deze manier kan de bedienden genieten van een gratis woon-werk treinverkeer, indien hij 2e klasse rijdt.

- Bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten voor de trein
- van toepassing vanaf 1 februari 2019