Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

What do you want to do ?
New mail

Cao-brochure - editie 2020

Alle cao's van pc 200 geldig in 2020 en 2021.