Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Het belang van opleiding

1. Voor de werknemer

Uitdagingen

 • Snel wijzigende productieprocessen en bedrijfsstructuren
 • Onzekerheid op de arbeidsmarkt
 • Meer flexibileit

Opleiding geeft je een steviger basis om deze uitdagingen aan te gaan.

Wat brengt het op ?

 • Het verstevigt je positie binnen het bedrijf
 • Het vergroot je kansen op de arbeidsmarkt
 • Het geeft je de mogelijkheid om een andere job te aanvaarden binnen het bedrijf of om te promoveren.
 • Door na verloop van tijd een andere interessante uitdaging aan te gaan, voorkom je burn out.

Opleiding motiveert

2. Voor de werkgever

Uitdagingen

 • Sneller evolueren
 • Rentabiliteit verhogen
 • Concurrentiepositie verstevigen

Opleiding is één van de middelen om deze uitdagingen tot een goed einde te brengen.

Wat brengt het op ?

 • Volgen van de evolutie m.b.t. het aangeboden product of dienst
 • Volgen van de evolutie in de maatschappij: b.v. kwaliteitsnormen, klantgerichtheid, communicatiekanalen, wetgeving
 • Versterken van de concurrentiepositie
 • Medewerkers opleiden tot optimaal functionerende medewerkers
 • Het volgen van opleidingen is motiverend voor de werknemers
 • Het behoud van goede medewerkers

Nut van opleiding bij veranderingsprocessen.
Een veranderingsproces is méér dan het invoeren van technische wijzigingen. Een vereiste tot slagen is:

 • De betrokkenheid VOORAF van alle medewerkers zodat ze voldoende inzicht krijgen in de wijzigingen en de gevolgen er van.
 • Permanent overleg
 • Begeleiding en vorming

Zo kunnen wijzigingen vlot worden doorgevoerd en zal het bedrijf productiever zijn.