Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Mogelijke voordelen voor APCB-bedrijven en hun bedienden

1. Extra flexibiliteit

Bedrijven die een opleidingsplan laten registreren bij het sociaal fonds krijgen in bepaalde gevallen de mogelijkheid om de opleidingsdagen over te dragen van de ene bediende op de andere.

Dat betekent dat het totaal van alle opleidingsdagen van alle bedienden binnen het bedrijf kan herverdeeld worden en toegekend worden aan bijvoorbeeld een afdeling in herstructurering of een bepaalde groep van de bedienden.

Bedrijven mét syndicale delegatie die een akkoord hebben over bedrijfseigen opleidingsplan kunnen onbeperkt gebruik maken van de overdracht van opleidingsdagen tussen bedienden mits akkoord van de syndicale delegatie. Als er geen akkoord is, dan vervalt deze flexibiliteit.

Bedrijven zonder syndicale delegatie maar met een suppletief opleidingsplan, kunnen 50 % van het totale krediet aan opleidingsdagen overdragen op bepaalde bedienden.

2. Financiële voordelen bij CEVORA

2.1. Alleen voor bedrijven die een opleidingsplan hebben laten registreren:

 • Financiële voordelen
  premies voor opleidingen door het bedrijf zelf georganiseerd met een limiet per jaar en per bedrijf van 1,25 x de jaarbijdrage van het bedrijf aan het sociaal fonds van de sector met een minimum van 2.500 euro/jaar.
 • De werkgever (niet-bediende) mag zich inschrijven op het Cevora-aanbod
  alleen als minstens 1 bediende tegelijkertijd wordt ingeschreven voor een cevora-opleiding
 • Organisatie van in-house opleidingen door Cevroa
  en dit vanaf min. 8 bedienden voor dezelfde opleiding: docent en syllabi betaald door Cevora

2.2. Voor alle ANPCB-bedrijven

 • Vormingspremies
  Voor individuele bedienden die op eigen initiatief een opleiding volgen buiten de werktijd.
 • Kosteloos inschrijven op cevora-opleidingen voor bedienden.
 • Outplacement voor bedienden
  Begeleiding aan te vragen door de bediende zelf.
 • Recht op een gratis stagiar
  onbezoldigde stage van 4 tot 6 weken in het bedrijf van een door Cevora opgeleide werkzoekende

2.3. Voor bedienden

 • Vormingspremies voor individuele bedienden die op eigen initiatief een opleiding volgen buiten werktijd