; ;

Contacteer ons

U kan bij het Sociaal Fonds terecht voor het bekomen van inlichtingen die betrekking hebben op
z’n opdrachten (registratie vorming, tussenkomsten tijdskrediet), evenals voor het opvragen van
de aanvraagformulieren in het kader van de hiervoorvernoemde tussenkomsten.

Voor advies en interpretatievragen wendt u zich echter tot de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties.