; ;

De loonschalen

De minimummaandlonen van voltijds tewerkgestelde bedienden worden vastgesteld op basis van het aantal jaren ervaring. De bedragen in loonschaal I gelden gedurende het eerste jaar in dienst. Na 1 jaar tewerkstelling, te rekenen vanaf de datum van aanwerving, wordt loonschaal II van toepassing.
De bedragen in de tabellen zijn de minimum bruto lonen waarop bedienden recht hebben overeenkomstig de klasse waarin ze worden tewerk gesteld.

Jaarlijkse indexering

De lonen worden elk jaar geïndexeerd op 1 januari.
De berekening gebeurt op basis van de cijfers van het planbureau volgens de volgende formule:

de afgevlakte gezondheidsindex van november + december van het lopende jaar 
de afgevlakte gezondheidsindex van november + december van het jaar-1.

Waar hebben de bedienden nog recht op

Bovenop het loon hebben de bedienden van pc 200 recht op