De loonschalen van toepassing op bedienden van paritair comité 200

Raadpleeg hier de loonschalen die van toepassing zijn op de bedienden van paritair comité 200. De vermelde bedragen zijn brutolonen.

cao betreffende de minimumloonschalen op basis van ervaring

cao betreffende de beroepsindeling