; ;

Een belangrijk deel van de arbeidsvoorwaarden die gelden voor bedienden van paritair comité 200 wordt geregeld in volgende cao's :