; ;

Sectorale beroepsindeling PC 200 - APCB

De sectorale beroepsindeling heeft tot doel de ondernemingen een richtlijn mee te geven om de toepassing van de sectorale beloningsminima te vergemakkelijken.

De werkgever draagt de verantwoordelijkheid voor de indeling in klassen van de functies op basis van de reële functie-inhoud in de onderneming.

Inschaling van de concrete functies gebeurt door elke functie te beoordelen op basis van de concrete inhoud in de onderneming in vergelijking met de niveau-onderscheidende criteria en de functie-inhoud van de voorbeeldfuncties. Naargelang de concrete functie-inhoud meer of minder samenvalt met de inhoud van de voorbeeldfunctie en de niveau-onderscheidende criteria, wordt de functie in dezelfde of in een andere klasse dan de voorbeeldfunctie ingeschaald.

cao beroepsindeling