; ;
1 januari 2021

Zoals vele andere sectoren werden de bedrijven binnen het APCB zwaar getroffen door de Coronavirus-crisis. In een belangrijk deel van de bedrijven werd er mits toepassing van de voorschriften van social distancing en telewerk toch gewerkt, in sommige gevallen weliswaar aan een aangepast ritme. Andere delen van het APCB kwamen de voorbije weken echter tot stilstand.

Generieke gids

Om de economische gevolgen ervan zoveel mogelijk te beperken en met het oog om een stapsgewijze heropstart in gezonde en veilige omstandigheden te faciliteren, hebben de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, een generieke gids uitgewerkt om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Deze generieke gids is inmiddels door de leden van de groep van 10 goedgekeurd en eigen gemaakt.
Generieke gids

Gids als leidraad

Deze gids is een uitgebreide tool met concrete preventiemaatregelen die aangereikt worden aan sectoren en ondernemingen om werknemers zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel als mogelijk te vermijden.
Deze gids kan ook gebruikt worden als verdere inspiratiebron voor ondernemingen die hun activiteiten niet hebben onderbroken.
De sociale partners van het APCB roepen de ondernemingen en de bedienden op om bijgevoegde Generieke Gids, de nodige aandacht te geven en de er in opgenomen preventiemaatregelen nauwgezet op te volgen, voor zover zij op hun bedrijfsspecifieke situatie van toepassing kunnen zijn.

Zoals deze generieke gids aangeeft, dienen de bestaande overlegorganen in de onderneming zoals het Comité voor preventie en bescherming op het werk, of de vakbondsafvaardiging elk vanuit hun respectieve bevoegdheid, of bij gebreke ervan de werknemers zelf, nauw betrokken te worden bij de keuze en het uitrollen van deze maatregelen. Ook de interne en/of externe preventiedienst worden hierbij best bij betrokken, zeker in de situaties waar de vereiste generieke preventiemaatregelen niet zonder meer kunnen toegepast worden.

Download de generieke gids

Deze gids is een uitgebreide tool die aangereikt wordt om werknemers zo veilig mogelijk (terug) te kunnen laten werken door het besmettingsrisico zo laag mogelijk te houden en besmettingen zoveel als mogelijk te vermijden.