; ;
Hoeveel opleidingsdagen moet u als werkgever aanbieden in de periode 2024 - 2028?

Dit is afhankelijk van het aantal werknemers in uw bedrijf.

Vanaf 2024
 •  Bedrijven met minder dan 10 werknemers
   
  bieden in de periode 2024 – 2028 elke 2 jaar een gemiddelde van 4 collectieve opleidingsdagen aan per VTE waarvan gemiddeld 1 individuele opleidingsdag per jaar per VTE
   
 • Bedrijven met  minstens 10 maar minder dan 20 werknemers

  bieden in de periode 2024 – 2028 elke 2 jaar een gemiddelde van 4,5 collectieve opleidingsdagen aan per VTE waarvan gemiddeld 1 individuele opleidingsdag per jaar per VTE

 

 • Bedrijven met minstens 20 werknemers

              bieden in 2024 en 2025    3 individuele opleidingsdagen aan per jaar per VTE

              bieden in 2026 en 2027    4 individuele opleidingsdagen aan per jaar per VTE

              bieden vanaf 2028             5 individuele opleidingsdagen aan per jaar per VTE

In bedrijven met minstens 20 werknemers wordt het saldo van elke bediende op het einde van het jaar overgedragen naar het daaropvolgende jaar.  Op het einde van elke 5 jaar moet aan elke bediende minstens gemiddeld het aantal opleidingsdagen aangeboden worden overeenkomstig het groeipad zoals hierboven vermeld.  Op het einde van elke periode van 5 jaar wordt het saldo van elke bediende op 0 gezet.

 

collectieve dagen zijn:

Een gemiddeld aantal dagen per VTE berekend op het niveau van de onderneming, die door de werkgever vrij kunnen verdeeld worden over de verschillende bedienden in functie van de behoefte van de onderneming.

individuele dagen zijn:

Het aantal opleidingsdagen waarop elke individuele bediende in principe recht heeft.

een voorbeeld
een bedrijf met 10 werknemers moet in de periode van 01/01/2024 tot 31/12/2025 in totaal 45 opleidingsdagen aanbieden aan zijn bedienden van pc 200.  Elke individuele bediende van pc 200 heeft in die periode recht op 1 opleidingsdag in 2024 en 1 dag in 2025 (individuele dagen).  De andere dagen mogen door de werkgever vrij verdeeld worden over de bedienden van pc 200 (collectieve dagen).


De begrippen 'collectieve' en 'individuele' dagen verwijzen dus niet naar de vorm van de opleiding.  Of een opleiding in groep dan wel individueel gevold wordt, bepaalt niet of het om een collectieve of een individuele opleiding gaat.