; ;

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om opleiding aan te bieden aan hun bedienden binnen  de werkuren. 

Zij kunnen daartoe onbeperkt en altijd gratis putten uit het aanbod van Cevora, het opleidingscentrum van paritair comité 200, of zij kunnen de opleidingen zelf organiseren of via een andere opleidingspartner. 

Voor opleidingen die niet bij Cevora gevolgd worden, kunnen bedrijven een financiële tussenkomst aanvragen.

Zijn er een aantal bedienden die dezelfde opleiding volgen bij Cevora, dan organiseert Cevora die opleiding ter plaatse in het bedrijf.