Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

 

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Sectorinformatie

Covid-19
Veilig aan het werk tijdens de coronacrisis: generieke gids
(gemeenschappelijke verklaring van de sociale partners pc 200)

Cao's
Alle CAO's van paritair comité 200

Loonschalen
De loonschalen van toepassing op bedienden van paritair comité 200

Vervoerskosten
Bijdrage van de werkgever in de vervoerskosten

Beroepsindeling
Indeling van de bediendenfuncties in 4 klassen om de toepassing van de minimumloonschalen te vergemakkelijken

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Sectormaatregelen

Opleiding
Een opleidingsplan registreren voor 2020 - 2021

Verlenging van de registratieperiode tot 31 maart 2021 voor bedrijven zonder vakbondsafvaardiging

NIEUW een premie van 250 of 500 euro voor bedrijven die geen plan geregistreerd hadden voor het jaar 2019

Tijdskrediet
Een aanvullende premie voor bedienden die 4/5 werken in een landingsbaan vanaf 60 jaar of ouder (of uitzonderlijk vanaf 55 jaar of ouder)

Outplacement
Begeleiding voor ontslagen bedienden zodat ze binnen een zo kort mogelijke termijn opnieuw aan de slag kunnen

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail