Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Aanvraagformulieren

Onderstaande aanvraagformulieren kunnen aangewend worden om dossiers in te dienen bij het Sociaal Fonds van het APCB. U kunt de formulieren downloaden in PDF-formaat.
Klik hier voor meer info over de behandeling van uw persoonsgegevens.

Aanvullende vergoeding tijdskrediet – collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019
Adobe pdfTijdskrediet - cao 1 juli 2019