Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2020

Indexering per 01/01/2020 met coëfficiënt 1,008.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2020.
Jaarpremie juni 2020 = 265,12 euro.

Aanvraagformulieren

Onderstaande aanvraagformulieren kunnen aangewend worden om dossiers in te dienen bij het Sociaal Fonds van het APCB. U kunt de formulieren downloaden in PDF-formaat.
Klik hier voor meer info over de behandeling van uw persoonsgegevens.

Aanvullende vergoeding tijdskrediet – collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019
Adobe pdfTijdskrediet - cao 1 juli 2019