Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

Contact

U kan bij het Sociaal Fonds terecht voor het bekomen van inlichtingen die betrekking hebben op z'n opdrachten (registratie vorming, tussenkomsten tijdskrediet), evenals voor het opvragen van de aanvraagformulieren in het kader van de hiervoorvernoemde tussenkomsten.

Voor advies en interpretatievragen wendt u zich echter tot de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties.

Voornaam :  *
Naam :  *
Naam onderneming :  *
Sector/activiteit :  *
Straat :
Nr. :
Bus :
Postcode :
Plaats :
Telefoon :  *
Fax :
Functie :
E-mailadres :  *

Uw vragen en/of opmerkingen :
 
 

Sociaal Fonds
van het APCB

Stuiversstraat 8
1000 Brussel    

Tel. 02-512 93 36
Fax. 02-514 59 94
info@sfonds200.be