Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

CAO's

Raadpleeg hier alle CAO's van paritair comité 200 in chronologische volgorde.

Cao betreffende de opleiding in 2019
Datum ondertekening: 13 december 2018
Cao betreffende tijdskrediet
Datum ondertekening: 14/12/2017
Cao betreffende tijdskrediet
Datum ondertekening: 6 juli 2017
Cao betreffende opleiding - 2018
Datum ondertekening: 6 juli 2017
cao betreffende de vervoerskosten - 2018
Datum ondertekening: 6 juli 2017
Bijdragen sociaal fonds APCB - 2018
Datum ondertekening: 6 juli 2017
Cao betreffende de ecocheques
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de minimum loonschalen
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de eindejaarspremie
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de beroepsindeling
Datum ondertekening: 9 juni 2016
cao betreffende de arbeidsduur
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende gerechtvaardigde afwezigheden
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende het collectief ontslag
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de vervoerskosten 2016
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende nieuwe arbeidsregimes
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende syndicale vorming
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende opleiding
Datum ondertekening: 9 juli 2015
Bijdragen sociaal fonds APCB 2017
Datum ondertekening: 9 juli 2015
Cao betreffende outplacement
Datum ondertekening: 10 juli 2014