Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

CAO's

Raadpleeg hier alle CAO's van paritair comité 200 in chronologische volgorde.

cao betreffende opleiding
Datum ondertekening: 9 juli 2020
Sectorakkoord Vlaamse aanmoedigingspremie
Datum ondertekening: 23 april 2020
Cao betreffende de koopkracht
Datum ondertekening: 1 juli 2019 - Registratienummer : 152856
Cao betreffende de opleiding in 2020-2021
Datum ondertekening: 1 juli 2019
Cao betreffende de vervoerskosten
Datum ondertekening: 1 juli 2019
Cao betreffende tijdskrediet
Datum ondertekening: 1 juli 2019
Cao betreffende de opleiding in 2019
Datum ondertekening: 13 december 2018
Cao betreffende de ecocheques
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de minimum loonschalen
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de eindejaarspremie
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende de beroepsindeling
Datum ondertekening: 9 juni 2016
cao betreffende de arbeidsduur
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende gerechtvaardigde afwezigheden
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende het collectief ontslag
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende nieuwe arbeidsregimes
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende syndicale vorming
Datum ondertekening: 9 juni 2016
Cao betreffende outplacement
Datum ondertekening: 10 juli 2014