Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Outplacement

Wat is outplacement ?
De bedoeling van outplacement is dat de ontslagen werknemer begeleid wordt door een specialist zodat hij binnen een zo kort mogelijke termijn opnieuw aan de slag kan bij een andere werkgever of als zelfstandige.

Regeling pc 200

Voor bedrijven die ressorteren onder het Paritair Comité 200 is de outplacementopdracht toevertrouwd aan CEVORA. Hierover is een CAO afgesloten voor onbepaalde duur.

Klik hier voor alle praktische informatie over outplacement via CEVORA.