Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2021

Indexering per 01/01/2021 met coëfficiënt 1,0095.
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari  2021.

Jaarpremie juni 2021 = 267,64 euro.

vbo

CONTACT VBO

 

De heer Paul Clerinx
Directeur Bijzondere Paritaire Comité's

Ravensteinstraat 4
1000 Brussel

T. 02 515 09 29
pc@vbo-feb.be

 

administratie

pccp200@vbo-feb.be