Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

vbo

CONTACT VBO

 

De heer Paul Clerinx
Directeur Bijzondere Paritaire Comité's

Ravensteinstraat 4
1000 Brussel

T. 02 515 09 29
pc@vbo-feb.be

 

secretariaat

Mevrouw Rachida Bou M'Barek
Assistente

Ravensteinstraat 4
1000 Brussel

T. 02 515 08 05
rb@vbo-feb.be