Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Tijdskrediet

Voorwaarden
De maatregel geldt voor bedienden die hun prestaties met 1/5 verminderen in het kader van een landingsbaan
* vanaf 60 jaar of ouder in toepassing van art.8 §1.1° van de cao 103 inzake tijdskrediet.
* vanaf 55 jaar of ouder in toepassing van art. 3 van de cao 127 inzake tijdskrediet.

Premie
De premie bedraagt, sinds de indexering van januari 2018 € 71,95 per maand. Ze wordt na het verstrijken van de maand op de rekening van de bediende gestort.
De bediende die een landingsbaan startte vanaf 60 jaar heeft recht op de premie tot 30 juni 2019.
De bediende die uiterlijk op 31 december 2018 een landingsbaan startte vanaf 55 jaar of later in toepassing van art. 3 van cao nr 127, heeft recht op de premie tot 30 juni 2019.

Aanvragen
De bediende kan de premie aanvragen aan de hand van het aanvraagformulier tijdskrediet. Hij voegt daarbij een kopie van het attest C 62 dat hij ontvangt van de RVA. Het sociaal fonds controleert of de bediende aan de voorwaarden voldoet en geeft hierover uitsluitsel aan de bediende.

Verlengen
Wie tijdskrediet geniet voor een beperkte periode kan deze periode op elk moment verlengen. De bediende laat dit schriftelijk weten aan het sociaal fonds en voegt opnieuw een kopie van het attest C 62 van de RVA toe.

Stopzetten
Wie om één of ander reden het 4/5 tijdskrediet vroeger beëindigt dan eerst meegedeeld laat dit zo snel mogelijk schriftelijk weten aan het sociaal fonds.