Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2018

De index per 01/01/2018 bedraagt 1,83 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2018.

Jaarpremie juni 2018 = 257,46 euro.

Opleiding

Nieuwe registratieperiode 2018

 1. Voor bedrijven die een plan geregistreerd hebben voor de periode 2016 - 2017

  Uitzonderlijk werd in de cao van 9 juli 2017 bepaald dat alle geregistreerde plannen voor de periode 2016 - 2017 automatisch verlengd worden met 1 jaar en geldig blijven tot en met 31 december 2018.  Bedrijven hoeven hiervoor niets te doen.

  UITZONDERING   voor bedrijven met vakbondsafvaardiging die een plan geregistreerd hebben met akkoord van de vakbondsafvaardiging.

  De registratie van deze plannen wordt alleen verlengd als deze bedrijven het bestaande opleidingsplan met instemming van de ondertekenende partijen uitdrukkelijk herbevestigen of aanpassen voor het jaar 2018.  Zij kunnen dit doen via deze site of via een brief of mail naar het sociaal fonds APCB - Stuiversstraat 8 - 1000 Brussel of info@sfonds200.be.

 2. Voor bedrijven die geen plan geregistreerd hebben voor de periode 2016-2017.

  Deze bedrijven kunnen een opleidingsplan registreren voor het jaar 2018. De nieuwe registratieperiode start op 1 oktober 2017 en eindigt op 31 maart 2018.
 1. Het belang van opleiding
 2. Wat vertelt de CAO ?
 3. Opleidingsbehoeften detecteren en invullen. Hoe pak je het aan ?
 4. Mogelijke voordelen voor APCB-bedrijven en hun bedienden