Aanvraagformulieren

Loonschalen 01/2019

De index per 01/01/2019 bedraagt 2,16 %.  
Klik hier voor de nieuwe loonschalen vanaf januari 2019.

Jaarpremie juni 2019 = 263,02 euro.

Opleiding

Nieuwe registratieperiode 2019

 1. Voor bedrijven die een plan geregistreerd hebben voor het jaar 2018

  De cao van 13 december 2018 bepaalt dat alle geregistreerde plannen voor het jaar  2018 automatisch verlengd worden met 1 jaar en geldig blijven tot en met 31 december 2019.  Bedrijven hoeven hiervoor niets te doen. Zij zullen een mail ontvangen van het sociaal fonds waarin de verlenging van de registratie tot 31 december 2019 wordt bevestigd.

  UITZONDERING   voor bedrijven met vakbondsafvaardiging die een plan geregistreerd hebben met akkoord van de vakbondsafvaardiging.

  Deze ondernemingen kunnen het opleidingsplan met instemming van de ondertekenende partijen uitdrukkelijk herbevestigen of aanpassen voor het jaar 2019. Het akkoord over de verlenging dient bereikt te worden tussen 1 januari 2019 en 30 april 2019 en het moet geregistreerd worden uiterlijk op 31 mei 2019.  Registratie kan  via deze site of via een brief of mail naar het sociaal fonds APCB - Stuiversstraat 8 - 1000 Brussel of info@sfonds200.be.

 2. Voor bedrijven die geen plan geregistreerd hebben voor het jaar 2018

  Deze bedrijven kunnen een opleidingsplan registreren voor het jaar 2019. De nieuwe registratieperiode start op 1 januari 2019 en eindigt op 31 mei 2019.
 1. Het belang van opleiding
 2. Wat vertelt de CAO ?
 3. Opleidingsbehoeften detecteren en invullen. Hoe pak je het aan ?
 4. Mogelijke voordelen voor APCB-bedrijven en hun bedienden